Tuintips

Wanneer winterknoflook te oogsten: datsjatelers hebben een onmiskenbaar teken gekregen

30views

De tweede maand van de zomer is de tijd van het oogsten van de eerste oogst van groenten, en meer precies winterknoflook. Om niet te veel te oogsten of om het gewas vroegtijdig te scheuren, moet je een idee hebben van de timing.

En het is nog beter om je te laten leiden door het uiterlijk van de plant. Dacha-telers zijn eraan herinnerd hoe ze geen fouten moeten maken bij het oogsten van winterknoflook van het bed.

Oogstdata

Veel hangt af van het klimaat, het weer, de bodemgesteldheid en het onderhoud van de bedden.

Voorlopig wordt knoflook geoogst in de tweede helft of zelfs eind juli.

Uiterlijke tekenen

Het is echter juist om niet te focussen op de timing, maar op het uiterlijk van knoflook.

Als 5-6 bladeren van de plant al verdord zijn, dan kun je veilig overgaan tot oogsten.

Knoflook geplant in de lente wordt ongeveer een maand later geoogst.

Spitten of trekken

Knoflook wordt uit de bedden gegraven of getrokken, afhankelijk van de dichtheid van de grond.

Als het een zware grond is zoals chernozem of leem, is het beter om knoflook uit te graven. Op leem- en veengrond wordt knoflook uitgetrokken.

Daarna wordt het loof niet afgesneden, maar wordt het gewas te drogen gelegd op een droge en schaduwrijke plek.

Eerder vertelden we waarom paprika’s pittig werden.

Leave a Response